Katedra základov a vyučovania informatiky
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského

Aktuality

4849240741

Katedra základov a vyučovania informatiky

Logo

Vedúci katedry

415-291-6408

Naša katedra sa podieľa na príprave študijných programov

  • bakalárske Å¡túdium učiteľstva informatiky, informatiky a aplikovanej informatiky
  • magisterské Å¡túdium učiteľstva informatiky
  • postgraduálne Å¡túdium teórie vyučovania informatiky

Sme autormi týchto knižiek

knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka knizka
mapa